OŚWIADCZENIE NABYWCY STALI. (DOTYCZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

DOKUMENT DO DRUKU LUB POBRANIA. OŚWIADCZENIE JEST NIEZBĘDNE PRZY ZAKUPIE STALI..

 

PROCEDURA SPRZEDAŻY STALI od 1 października 2013r

  1.  I.  Osoba fizyczna (klient indywidualny) – obowiązkiem osoby dokonującej sprzedaży jest zastosowanie stawki VAT 23% w każdym przypadku. Sprzedaż wyłącznie za gotówkę na paragon (FSP)
  2. II. Firma (działalność gospodarcza)
    1. Klienci nowi i sporadyczni

Przed dokonaniem transakcji obowiązkiem osoby dokonującej transakcji jest:

a) przy Działalności Gospodarczej wydrukowanie aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz sprawdzenie, czy firma posiada „Aktywny” Status indywidualnej  działalności gospodarczej, jak również wydrukowanie REGONu oraz sprawdzenie, czy firma działa czynnie ( jeżeli zawiesiła działalność  pojawia się pozycja „Data zawieszenia działalności”)

b) przy Spółkach handlowych wydrukowanie aktualnego KRS jak również REGONu  oraz sprawdzenie, czy firma działa czynnie ( jeżeli zawiesiła działalność  pojawia się pozycja „Data zawieszenia działalności”)

Obowiązkowo, od każdej z firm wymienionych w punkcie a) i b) przed dokonaniem transakcji jest uzyskanie oświadczenia podpisanego przez uprawnione osoby zgodnie z reprezentacją, (zgodnie z wzorem „OŚWIADCZENIE NABYWCY TOWARÓW”) i zgodnie z treścią oświadczenia zobowiązać klienta do dostarczenia nam aktualnego zaświadczenia VAT-R w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

c) UWAGA: w przypadku sprzedaży dla: fundacji, stowarzyszeń, parafii, kościołów, urzędów miasta, gmin, szkół itp., każdorazowo wymagany jest kontakt z RIF . Sprzedaż towarów dla ww. instytucji może być dokonana zarówno z podstawową stawką podatku VAT 23% jak i może mieć zastosowanie  „odwrotne obciążenie” – sprawa nie jest jednoznacznie określona w przepisach.”

2. Klienci stali i systematyczni

Obowiązkiem osoby dokonującej transakcji jest wydrukowanie i sprawdzenie dokumentów określonych w podpunktach a) i b), a następnie uzyskanie podpisanego oświadczenia według wzoru „OŚWIADCZENIE NABYWCY TOWARU” i zgodnie z treścią oświadczenia zobowiązać klienta do dostarczenia nam aktualnego zaświadczenia VAT-R. Możliwe jest również pozyskanie od w/w firm kopii wszystkich dokumentów założycielskich (NIP,REGON,KRS, WPIS do Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz upoważnień do reprezentacji, do składania zamówień, upoważnień do odbioru i innych, podpisanych  przez uprawnione osoby zgodnie z reprezentacją.

Wszystkie w/w dokumenty, oświadczenie i zaświadczenie należy uzyskać do 30 listopada 2013r.

3. Sprzedaż gotówkowa – obowiązkiem osoby dokonującej sprzedaży do firm (działalność gospodarcza)  jest uzyskanie upoważnienia jednorazowego do odbioru towaru przed każdą transakcją, a przy wydawaniu towaru sprawdzenie danych osobowych z upoważnienia na podstawie dokumentu tożsamości okazanego przez osobę odbierającą materiał

4. Sprzedaż przelewowa - obowiązkiem osoby dokonującej sprzedaży do firm (działalność gospodarcza) jest uzyskanie upoważnienia jednorazowego przed każdą transakcją lub upoważnienia stałego do odbioru towaru przed pierwszą transakcją, a przy wydawaniu towaru sprawdzenie danych osobowych z upoważnienia na podstawie dokumentu tożsamości okazanego przez osobę odbierającą materiał.

W przypadku klientów wymienionych  w punkcie 3 i 4, jeżeli osobą odbierającą jest właściciel firmy jednoosobowej (nie dotyczy spółek), osoba dokonująca transakcji ma obowiązek sprawdzenia na podstawie okazanego dokumentu tożsamości czy jest to właściciel, jeżeli tak, sprzedaż może być dokonana  bez upoważnienia do odbioru towaru.

Osoba wystawiająca fakturę ma obowiązek sprawdzenia, czy przy każdej pozycji wystawionej na fakturze widnieje nr. PKWiU. Jeżeli nie ma, znaczy to, iż pozycja/indeks nie została poprawnie sklasyfikowana, nie można wystawić takiej faktury. Sprzedaż i wystawienie faktury jest możliwe tylko po uzupełnieniu nr. PKWiU.(Nie dotyczy Zbrojarni),

Zabrania się dokonywania sprzedaży towaru do klienta bez zastosowania powyższych zasad.

Zabrania się również dokonywania sprzedaży dla firm (podmiotów gospodarczych) ze stawką VAT 23%, jeżeli według ustawy obowiązuje nas zastosowanie odwrotnego obciążenia                      (podatek VAT rozlicza nabywca)

W/w procedura obowiązuje przy sprzedaży krajowej, przy sprzedaży WDT obowiązuje dotychczasowa  procedura z dnia  20.02.2012r